zingen bij sotto voce

word lid en zing met ons mee!

Nieuwe zangers  zijn altijd welkom bij Sotto Voce. Je hoeft niet per se heel goed noten te kunnen lezen: belangrijk is dat je muzikaal gevoel hebt en dat je goed een melodie kunt oppikken.

Om je voor te bereiden op de repetities, oefen je thuis met behulp van een handig computerprogramma. Daarmee kun je je eigen partij goed instuderen.

De dirigent maakt aan het begin van elke maand een repetitieschema, zodat je je op tijd kunt voorbereiden.

We repeteren wekelijks op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het St. Jozefklooster, Kerkstraat 65, 6543KG Nijmegen. Daarnaast organiseren we enkele keren per jaar repetitiedagen en/of workshops.

Voor de voortgang van het repetitieproces, en voor de sfeer in het koor is het erg belangrijk om er wekelijks te zijn. Daarom gaan we ervan uit dat je er zo goed als altijd bent. Mocht je meerdere repetities niet aanwezig kunnen zijn, dan bekijkt de dirigent in overleg met het bestuur of deelname aan het concert zinvol is.

De contributie bedraagt € 25,- per maand en beslaat 12 maanden per jaar. De contributie kan worden overgemaakt aan: Kamerkoor ‘Sotto Voce’, Nijmegen, NL27 INGB 0007860414

Heb je interesse om lid te worden van Sotto Voce, dan kun je twee repetities bijwonen waarbij je luistert en, voor zover dat gaat, meezingt. Daarna doe je een stemtest, waarbij de dirigent vaststelt of je stem geschikt is en of je een goede bijdrage kunt leveren aan de koorklank.

Interesse om lid te worden? Neem dan even contact met ons op via info@sottovoce.nl
Een repetitie bijwonen kan vanaf de eerste repetitie na ons concert. En uiteraard ben je van harte welkom om ons te beluisteren op 29 maart a.s.